×
Information
Fritidsnämnden har av kommunfullmäktige uppdraget att svara för det kommunala bidragsstödet till ungdomsorganisationerna inom följande huvudgrupper:
Idrott, Friluftsliv, Scouting, Nykterhet, Politiska, Religiösa.
Kulturnämnden fördelar bidrag till studieförbund och kulturföreningar. Dessutom finns det en speciell pott för bidragsförmedling till kulturprojekt.
Vi rekommenderar er att använda Chrome som webläsare. Tekniskt sett har den visat sig fungera mest och bäst.
Användare av webbläsaren Firefox kan ha svårighet att öppna våra blanketter i pdf. Det kan bero på att du har en gammal variant av Adobe PDF plugini i din Firefox.
Högerklicka och välj spara som för att sedan öppna eller kontakta oss om du vill veta mer hur du uppdaterar Firefox och därmed kan öppna blanketterna.
Regler och bestämmelser
Regler och bidrag för föreningar
under fritidsnämnden>>>

Bidragsregler kulturföreningar>>>
Bidragsegler studieförbund>>>
Regelverk Kulturprojekt- och arrangemangsstöd
Bedömningskriterier Kulturprojekt- och arrangemangsstöd
Bidrag till fritidsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Aktivitetsstöd (2020) 
2021-02-25 (period 2 2020)
Aktivitetsstöd, anlägg (2020) 
2021-02-25 (period 2 2020)
Aktivitetstöd +70 (2020) 
2021-02-25 (period 2 2020)
Aktivitetsstöd +70, anlägg (2020) 
2021-02-25 (period 2 2020)
Bidrag för kulturprojekt
 
Ansökan senast
Ansökan
Bidrag för Kulturprojekt (2020) 
Senast 3 mån innan projektstart
Bidrag till fritidsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Anläggningsstöd (2021) 
2021-04-01
Startbidrag (2021) 
Senast sex månader efter bildandet
Utbildningsbidrag (2021) 
Senast sex månader efter genomförd utbildning
Bidrag för kulturprojekt
 
Ansökan senast
Ansökan
Bidrag för Kulturprojekt (2021) 
Senast 3 mån innan projektstart
Bidrag till kulturföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2021) 
2021-04-01