Registration

Här kan du som är privatperson registrera dig för att kunna boka tid i våra lokaler. Betalning för en bokning sker via fakturering i efterhand. För att komma in i bokad lokal krävs en nyckelbricka. Denna nyckelbricka hämtas enligt överenskommelse hos uthyrningsavdelningen innan bokat tillfälle.
Required information
** Enter at least one
Storage of personal data
Du som användare ska vara över 18 år för att boka kommunens lokaler.
Du har tagit del av våra spelregler och godkänner att dina personuppgifter behandlas.

Behandling av personuppgifter
Fritidsnämnden i Landskrona stad är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018).
De uppgifter som du lämnar kommer att behandlas för att kunna administrera din bokning. I denna administration ingår att lägga upp dig som kund i vårt bokningssystem, kommunicera kring din bokning och fakturering. Dina uppgifter kommer att hanteras av ansvarig tjänsteman för uthyrningen. Uppgifterna sparas så länge du är kund och bokar regelbundet. Gamla bokningar gallras efter två år och därmed också inaktiva kunder.
Behandlingen av dina uppgifter förutsätter ditt samtycke. Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke. Detta påverkar inte lagligheten av behandlingen som gjordes innan samtycket återkallades.
Som registrerad har du rätt att få dina uppgifter rättade och borttagna samt att efter ansökan rätt att få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig hos Fritidsnämnden. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Du har också rätt att lämna klagomål på behandlingen till Datainspektionen.