Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
Efter påskrifter skickas formuläret till:

Landskrona stad,
Fritids- och kulturförvaltning,
Att. Tomi Laamanen,
261 80 Landskrona
* obligatorisk uppgift
Kontaktuppgifter
Underskrift C/O
............................................................
 
Övriga uppgifter
Välj verksamheter*
Medlemsuppgifter*
ÅldersgrupperTotaltFlickorPojkar
-6
7-12
13-16
17-20
21-25
26-
Adresser
Webb-kontakt 1) (Obligatoriskt registrering)
Underskrift kontaktperson
..................................................................
1) Denna adress (Webb-kontakt) är den som visas under rubriken 'Kontaktperson' i den publika/öppna delen av registret.
Kontaktperson (Frivillig registrering)
Ordförande (Obligatoriskt registrering)
Sekreterare (Obligatoriskt registrering)
Kassör (Obligatoriskt registrering)
Lotteriföreståndare (Frivillig registrering)
Bidragsansvarig (Frivillig registrering)
Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut 
Låt personen som står som kontaktperson samt ev. C/O skriva under med sin underskrift. Skicka sedan in dokumentet till föreningsansvarig.
Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen
kontaktar du Tomi Laamanen på tel. 0418-47 33 42.